Komerse es li kambio de koses e servisos inter li produktere e klientes. Komerse es li sentral mekanisme de kapitalisme e altri ekonomi sistemes.

Gdańsk
Commerce-alimentation-generale-paris.jpg