Provinses de Sud Afrika

Sud Afrika have nin provinses. Lus es:

  1. West Kabe (Kabe Urbe)
  2. Nord Kabe (Kimberley)
  3. Est Kabe (Bisho)
  4. Kwazulu-Natal (Pietermaritzburg)
  5. Liberi State (Bloemfontein)
  6. Nord-west Provinse (Mafikeng)
  7. Gauteng (Johannesburg)
  8. Mpumalanga (Nelspruit)
  9. Limpopo (Polokwane)
Provinses de Sud Afrika

Populatione modifika

In li 2001 nombro li populatione del provinses esed:

Provinse Populatione %
Kwazulu-Natal 9 584 116 21%
Gauteng 9 180 242 20%
Est Kap 6 278 643 14%
Limpopo 4 994 493 11%
West Kap 4 524 299 10%
Mpumalanga 3 368 649 8%
Nord-west 3 198 140 7%
Liberi State 2 706 757 6%
Nord Kap 984 265 2%
Sume 44 819 604 100%