Ramon Franco, li republikani fratro del diktatore

Ramón Franco Bahamonde, fratro plu yuni del dictatore naskad li 2 februare 1896 e morid en un aksidente (?) de avione li 20 de oktobre 1938. Lo esed 42 yares oldi. Lo esed militaro e ek li unesmi spani pilotos de guere. Lo esed profesionali militaro de 1914 a 1938. Lo devenid tre konosat en 1926 kad lo did traversa li Sudi-Atlanti kun lon aquavione "Plus ultra" devisa de Carlos Quinto e de Spania

YunesoEdit

Ramon did komensa ofisiere en li infanterie e lukted al Marokia. En 1920 lo did elekte tu invada en li Spani Forses de l'Aere e did gana sati rapidim lon brevete de piloto. On afekta lo a la base de aquaviones d'Atalayon en li sektore de Melilla sur li maroki koste. En 1924, lo resepte li militari medalie por lon kombates en li guere del Rif konter Abd el Krim. Lo termina loketenento kolonelo.

Republikano e katalanistoEdit

Lo esed republikane e did envada en li prisone sub li diktature de Miguel Primo de Rivera por tu have partisipat a tentative de rebelione konter li Monarkia en desembre de 1930. Lo pova fuga e vada en Fransia pos altri stranjeri landes.

Lo veni rifoy en Spania kad esed proklamati li Republike.

Lo es kandidato pos deputato al Cortes de Madrid por li koalitione Esquerra Republicana de Catalunya, elekted en sirkonskriptione de Barselona (Republiki Lefte de Katalunia, nunim separatisti partie, en disi epoke nur autonomisti)

Li tri fratros FrancoEdit

Kad veni li Republike li plu oldi del tri fratros Franco, Nicolas, kontinua kun lon afares sin prenda positione.

Al komenso Francisco, li futuri diktatore, serva li Republike (de dextre) e tua multi minieres revoltati del Asturias.

Kad did gana li Lefte, lo non did partisipa al unesmi komplote del generalo Sanjurjo ma did partisipa al duesmi kel markad li komenso del sivili guere.

Ramón esed li soli selebri e amati.

Kun un avione lo vola en kelki hores de Madrid a Barselona o Sevilia, li tri chef-urbes del Republikanisme.

Lo milita por uni Federatione del Iberi Republikes e konsidera li nasko del Generalitat de Catalunya boni komenso.

Lo es anke frank-masono del fransi loje Plus Ultra.

En 1936 lo kandideska a Barselona e en Andalusia den li multipli kandidatures esed posibli kom al komenso de li triesmi fransi Republike.

Por Andalusia vor lo es sur li republikani revolutionari liste, lo proposi li autonomie, li fine del latifundia, dona li tere al ruranes, fa partisipa li laboreres al benefisies del entreprise, li religiosi libereso etc...

Lo es elekted a Sevilia e Barselona. Lo elekte tu resta fideli a Barselona e poza-se en li grupe del katalani republikanes.

Li lege de divorsie del Republike fa kel did pova divorsa e marita-se pos en 1935 kun Engracia Moreno ke lo reskontrad a Barselona.

Francisco no aksepta disi maritaje e non rekonosa li puere kom de lon familie ma non kondemna publikim lon fratro.

Li sivili guereEdit

Ramon kombata en li republikani aviatione de guere mas non resta multempe por tri motives.

  • li republikani aviatione es tre mikri e lo non senta-se tre utili
  • kom es li fratro del prinsipali generale revoltati, li plu fanati homes posa lon vivo en danjere.
  • Tum es difisil por lo de lukta konter lon fratro.

Dunke lo pasa al nationalisti parte ma sin kombate. Lo es nur chefo del Aeri Basi del Isles Baleares imediatim konquistati da li nationalistes.

Lon morieEdit

Li 28 okctobre de 1938 à 6h06, lo s'envola fro l'isle de Mayorka ofisialim por bombarda li republikani zone de Valensia. Lon aquavione de itali fabrikatione fala en li mare sin konosati kause.

Kom li kause(s) del aksidente es nekonosata til nunim, e kom tum non es tre kredibli ke lo vud did voli bombarda li republikanes, multi historikistes kreda ke lo sufrid da li nationalistes l'atentate ke lo fugad en li republikani parte.

Autoro de du liberesEdit

  • De Palos al Plata (1926)
  • Madrid bajo las bombas (1931).