nn Denne brukaren har norsk som morsmål, og skriv nynorsk.